How to play

Hvordan man spiller

Playing DOT is really easy.

DOT er virkeligt let.

You will be playing in 10 min.

Om 10 min kan du spille DOT.

 

(Download Forældreguide - in Danish)

(download forældreguide)

(Download Lærerguide - in Danish)

(download lærerguide)

Three steps

Tre steps

1. Install the app.

1. Installer app'en.

2. Watch the video.

2. Se videoen.

3. Read the tips and rules.

3. Læs tips og regler.

Go! Play! DOT!

See physical excercises.

Se træningsøvelser.

What you SEE

Hvad du SER

 • Your phone is like a radar. It will change as you and fellow players move and turn.
 • Din telefon er som en radar. Det du ser skifter, når du og dine medspillere bevæger jer og drejer.
 • You are always the DOT in the center of your screen.
 • Du er altid prikken i midten af skærmen.
 • Fellow players are represented by similar DOTs around you. Their position also depends on where they are in real life.
 • Medspillere er repræsenteret af lignende prikker rundt om dig. Deres position afhænger af, hvor de er i virkeligheden.
 • DOTs with same color as yourself are your teammates, different colors are your opponents.
 • DOTs med samme farve som dig, er dine holdkammerater, andre farver er dine modstandere.
 • Bigger dots are DOTspots that you can claim.
 • Store prikker er DOTspots, som du kan besætte.
 • At the top of the screen, you see a menu bar with the same color as your team.
 • I toppen af skærmen kan du se en menubar med samme farve som dit hold.
 • At the left corner of the menu bar, your current score is shown.
 • I hjørnet af menubaren kan du se din nuværende score.
 • At the center of the menu bar, you can see the remaining time of your game session.
 • I midten af menubaren, kan du se spillets tilbageværende tid.

What you can DO

Hvad du kan GØRE

Zoom: You can zoom your radar by using pinch on the screen.

Zoome: Du kan zoome din radar med to fingre på skærmen

Boost: You can boost by clicking your screen. When you boost your DOT temporarily increases its size.

Booste: Du kan booste ved at klikke på skærmen. Når du booster bliver DOT midlertidigt større.

Move: You move around in real life to get closer to other players and to DOTspots.

Flytte dig: Du kan bevæge dig i virkeligheden for at komme tættere på andre spillere og DOTspots.

The RULES

REGLERNE

To steal the color from opponents, perform a boost when they are near you.

For at snuppe farven fra en modstander, så udfør et "boost", når de er i nærheden.

To claim a DOTspot, boost when you are inside the circle.

For at erobre et DOTspot, så "boost", når du er indenfor cirklen.

You get points for stealing the color from an opponent.

Du får point for at snuppe farven fra en modstander.

You get points for claiming a DOTspot.

Du får points for at erobre et DOTspot.

If an opponent steals your color, your DOT will turn white.

Hvis en modstander snupper din farve, bliver din DOT hvid.

If you are white you cannot steal colors or claim DOTspots.

Hvis du er hvid, kan du ikke snuppe farver eller erobre DOTspots.

You can regain your color if you boost inside a DOTspot with your team color.

Du kan få farven tilbage, hvis du "booster" indenfor et DOTspot, der har dit holds farve.

You can only boost once every 4 seconds.

Du kan kun booste een gang hvert 4 sekund.