Physical eSports for teams

Fysisk e-sport for hold

Compete. Outside. Together.

Sport. Udenfor. Sammen.

Exercise. Learning. Get started for free.

Træning. Læring. Kom i gang gratis.

Physical

Fysisk

Each player usually runs more than 100 meters pr. minute.

Hver spiller løber normalt mere end 100 meter pr. minut.

Outdoors

Udendørs

DOT is played outside. Fresh air whenever you practice or play DOT.

DOT spilles udenfor. Frisk luft uanset om du træner eller konkurrerer.

Social

Real games involve friends or other teams. You can, however, practice alone.

Egentlige spil involverer venner eller andre hold. Du kan dog træne alene.

Learning

Læring

It takes 10 minutes to learn. But strategy, math, team collaboration and more will eventually reveal virtually unlimited areas of exploration.

Det tager 10 minuter at lære. Men strategi, matematik, holdsamarbejde mm. vil hurtigt give nærmest uendelige muligheder for udforskning.

Used in

Bruges bl.a. i

Fredensborg Mariagerfjord Esbjerg

Get started

Kom i gang

Download the app, click start and you are playing DOT.

Download app'en. Kilk start og du er i gang med DOT.